horizontale lift en leefomgeving

Openbaar vervoer werkt het beste waar mensen dicht opeen wonen nabij stations. Autoverkeer werkt het beste waar mensen juist ver uit elkaar wonen nabij uitvalswegen. Als een volk ervoor zorgt dat wonen en werken vooral nabij stations gebeurt dan kan er goed en rendabel openbaar vervoer zijn. Er zijn ook veel bestemmingen waar je heen kunt fietsen. De auto is er ook, maar die wordt vooral gebruikt wanneer openbaar vervoer en fiets even niet zo geschikt zijn.

Als een volk zich richt op de auto, zal wonen en werken zich steeds meer verspreiden. Als men ver genoeg uit elkaar woont, kan dat best werken. Al heb je een probleem als je even geen auto ter beschikking hebt. Ook zijn er veelal weinig bestemmingen op fietsafstand. Vaak is het echter zo dat er plekken binnen een land zijn waar het economisch beter gaat dan andere plekken. Rondom die plekken komen meer en meer mensen te wonen. Dan werkt systeem met autoverkeer niet meer zo goed. Wat vaak opgeslost moet worden met onrendabele wegen/parkeergarages en openbaar vervoer.

En wat als een volk zich richt op de horizontale lift?

Horizontale lift en ruimtegebruik
Welke effecten heeft de baantaxi op het gebruik van de ruimte?
Wanneer de baantaxi gewoon gaat worden bepalen deze effecten uiteindelijk het ruimtegebruik. Daarom bekijken we eerst naar deze effecten:

Kleine overlast:
De overlast die de baantaxi veroorzaakt is klein vergeleken met andere motorvoertuigen. De geluidszones vallen daarmee bijna weg en de brede gebieden langs hoofdwegen ondervinden veel minder hinder. Daardoor kunnen gebieden langs baantaxi-infrastructuur veel beter benut worden, voor allerlei functies van wonen tot natuur. De geleidewegen vormen bovendien geen barrière voor mensen, dieren en planten. De stad die voorzien is van een baantaxi-systeem wordt veel aantrekkelijker om te wonen, werken,  te recreëren en heen te verhuizen.

Nabijheid stations is aantrekkelijk:
Het is aantrekkelijk om zeer dicht bij een van de vele kleine baantaxi-haltes te wonen, omdat daar zeer goede verplaatsingsmogelijkheden zijn, terwijl de overlast klein is. De woningen zullen (waarschijnlijk) dicht om een station heen worden gebouwd. Daartussen blijft ruimte over voor tuinen, parken, groenvoorzieningen, wandel-, skate- en fietspaden.

Het is aantrekkelijk om een baantaxi-halte in het eigen bedrijf te hebben. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor bezoekers, klanten en de aan- en afvoer van goederen.

Ruimte benodigd is klein:
- Een 2x3 rijbanen autosnelweg heeft een verhardingsbreedte van ruim 14 meter per richting nodig. De hoogte is zo'n 5 meter. In deze doorsnede kunnen zo'n 14 geleidewegen gelegd worden, waarbij elke geleidebaan reeds een hogere capaciteit bezit dan een autobaan (afhankelijk van soort geleidebaan). Deze capaciteit is zo groot dat PRT ook goed functioneert bij hogere bevolkingsdichtheden, zoals in de randstadsteden.
- Het parkeren van auto's kost erg veel ruimte. Het opslaan van cabines is erg efficiënt en kost weinig ruimte. Hierdoor komt veel ruimte vrij. Het opslaan van de eigen baan-wagens gebeurt in speciale automatische "parkeergarages". Deze "parkeergarages" liggen net buiten winkelcentra en kantoorcentra, zodat de ruimte binnen de centra efficiënt gebruikt kan worden.

Gevolg meer mogelijkheden:
Door deze effecten van de horizontale lift maakt een verdichting van de bevolkingsdichtheden mogelijk en leefbaar. Dat wil zeggen: Op meer plaatsen (zowel grote als kleine) is met een hogere bevolkingsdichtheid toch de kwaliteit van de leefomgeving hoger dan nu vaak het geval is, dank zij de horizontale lift (baantaxi).

Ook minder aantrekkelijke effecten zijn mogelijk:
De Wet van Behoud van Reistijden en aantallen Verplaatsingen (BReVer) zegt dat de mens zich per jaar ongeveer 430 uur aan het verplaatsen is. Als de reissnelheden door horizontale lift (baantaxi) zich dus vergroten, zullen de afgelegde afstanden ook groter worden. Dit betekent dat de gemiddelde woon - werk afstand kan toenemen en een verdere suburbanisatie en verspreiding van reisdoelen kan veroorzaken. Vooral duale voertuigen kunnen dit veroorzaken, doordat ze ook op de afgelegen weggetjes kunnen rijden, ver weg van de geleidewegen!

Zichthinder:
Bij de meeste ontwerpen van geleidewegen voor baantaxi's, wordt uitgegaan van een baan op zo'n 5 meter hoogte. De barriere werking is daardoor vrijwel weg, maar er komt iets voor in de plaats: zichthinder. Zie hierbij de link naar een zweedse studie naar visual intrusion. Belangrijk hierbij is dat de geleidewegen goed ingepast gaan worden, er soorten geleidewegen worden gekozen die zo klein en onopvallend mogelijk zijn en wellicht hier en daar door een tunneltje lopen, of door gebouwen.

Kortom:
Al deze gevolgen vinden tegelijkertijd plaats, even afgezien van allerlei wettelijke bepalingen en regelingen. Of de horizontale lift verdere verspreiding of meer compacte verstedelijking in de hand gaat werken is nog niet duidelijk. Welke van de twee de overhand heeft is waarschijnlijk sterk afhankelijk van hoe overheden, projectontwikkelaars, verkeerskundigen en stedenbouwers samen de steden gaan herinrichten en ontwerpen. Het lijkt mij een zeer interessante taak!

En tot slot:
Met de horizontale lift kan een maatschappij uit onderstaande vicieuze cirkel stappen!
Want een baantaxi maakt mensen minder afhankelijk van de auto, maakt men er minder gebruik van. De horizontale lift heeft een positief effect op leefomgeving en stad, zodat men niet verderweg hoeft te verhuizen. Ook voor het bevoorraden kan ik veel kleinere hoeveelheden. heel goed in combinatie met internet. Daarmee kan de schaalverkleining weer inzetten.